GENEL BİLGİ

Alüminyum Sterilizasyon Konteynerleri

Alüminyum konteynırların dış etkenlere ve korozyona karşı dayanıklılığını artırmak için elektrokimyasal yollarla yüzeyi eloksal kaplanmaktadır.

Önlemler:

1. Konteynıra steril öncesi alet koymadan filtre ve etiketlerini yenileri ile değiştirin.

2- Aletleri tel sepet içerisinde yeşil bez ile bohça yaparak yerleştirin.

3- Etiket ve filtrelerdeki indikatör boyanın renk değiştirdiğini sterilizasyon sonrası gözleyin.

4- Konteynır kapağının kontrolsüz açılmasını engellemek için plastik güvenlik mührü kullanın.

5- Daha güvenli işlev için emniyet kapağını kullanın.

6- Kutu muhteviyatını ve sorumlusunu tanımanız için etiketleri düzenli kullanın.

7- Her bir kutuya 15 kg'dan fazla malzeme koymayın.

8- Mikro aletlerin muhafaza güvenliği için silikon çim kullanın.

9- Konteynır ve aletleri kullanmadan önce denetleyin, fonksiyonların uygun olarak çalıştığından emin olun.

Uyarılar:

1. Konteynır, korozyon veya diğer kan ve enfeksiyon maddeleri taşıyorsa kullanılmamalıdır.

2- Konteynır kapak ve kilitleri güvenli kapanmıyorsa kullanılmamalıdır.

3- Filtre tutucularındaki silikon conta deforme olmuş ve düşmüşse kullanmayın.

4- Kapak iç kenarlarında bulunan fitil deforme olmuş veya düşmüşse kullanmayın.

5- Filtre ve etiketleri değiştirmeden tekrar kullanmayın.

6- Filtre kapakları yerine tam oturmuyorsa kullanmayın.

7- Gövde ve kapakta herhangi bir ezilme veya deforme varsa kullanmayın.

8- Kapak veya gövdesinde delikleri olmayan kutular basınca tabi tutulmamalıdır.

9- Alet ve kutular sadece yetkili personel tarafından kullanılmalıdır.

10- Alet ve kutular hangi amaçla üretilmişse o amaçla kullanılmalı başka amaçla kullanılmamalıdır.

11- Alet ve kutular uygun performansta çalışmıyorsa kullanılmamalıdır.

12- Alet ve kutular asitli veya benzeri ortamlarda bulunmasından sonra iyice temizlenip durulanıp dezenfekte edilmemişse kullanılmamalıdır.

13- Alet ve kutular metal fırça veya metal içerikli temizleme malzemeleri ile temizlenmemelidir.

14- Tuzlu su ile yıkanıp durulanmamalıdır.

15- Sadece netural deterjanla temizlenmelidir.

16- Eğer alet sürekli olarak pH6 ve daha yüksek asit veya klor içeren solüsyonda bırakılmışsa kalite garantisi sona erer.

17- Kullanım ömrü biten aletin imha yöntemi diğer tıbbi aletler için geçerli olanla aynıdır.

Cerrahi Motor Sistemleri

Uygunsuz kullanımlar dokulara hasar verir ve erken yıpranmaya neden olur. Aletlerin tahribatına, operatörlerin, hastaların ve diğer insanların zarar görmesine neden olabilir.

1- Kullanmadan önce aletin teknik olarak kullanıma hazır olduğunu ve steril olduğunu kontrol edin. Arızalı aletler hiçbir zaman kullanılmamalıdır.

2- Kesici aletlerin elektrikli sisteme montajını doğru yaptığınızdan emin olun.

3- Uygun aletleri seçmekte hekimler sorumludur.

4- Aşırı kontak baskı kullanımından kaçınılmalıdır. Aşırı kontak baskı elmas aletlerin güçlü dokularının bozulmasına neden olur.

5- Aletleri kullanırken soğutma tertibatı yeterli olmalı aksi halde alet bıçaklarında çatlaklar veya pürüzler oluşur zorlanır ve aşırı hararet meydana gelir.

6- Kesici aletlerde körleşme ve hasar olup olmadığını büyüteçle bakarak kontrol ediniz. Her ne koşulda olursa olsun hasarlı ve kör aletleri kullanmak risk oluşturur.

7- Aletler ilk kullanımdan önce ve her kullanımdan sonra dezenfekte edilmeli temizlenmeli ve sterilize edilmelidir. Korozyon yapmayan dezenfekte ve temizlik malzemeleri kullanılması tavsiye edilir. Temizlik ve sterilizasyonda 180°C üzerine çıkılırsa çalışma ve sertlik mukavemetinde kayıplar oluşur. Cerrahi operasyon bitince derhal aletler üzerindeki kan, doku kemik kırıntıları ve diğer kalıntıları temizleyiniz. Eğer bu kalıntılar aletler üzerine yapışır kurur kalırsa zamanla alet yüzeyinde korozyona neden olurlar. Dezenfeksiyon ve temizleme deterjanları kullanıldıktan sonra akan temiz suda durulanmalıdır. Aksi halde alet üzerinde kalan deterjan artıkları kimyasal reaksiyon oluşturur. Yapılacak her dezenfeksiyon ve sterilizasyon yöntemleri aletlerin spesifik durumuna göre seçilmesi gerekmektedir.

8- Müşteri ürünleri kullanmadan önce kontrol etmekle sorumludur. Bu suretle kullanıma uygun olmayan parçalar anlaşılmış olur. Aletlerin uygulanmasından müşteri

Garanti Şartları

AYGÜN ürünleri görev amaçlarına uygun şekilde kullanılması ve yetkili elemanları dışındaki şahıslar tarafından onarım veya başka bir nedenle müdahale edilmemiş olması şartıyla (bir veya birkaç kullanımlık delici, kesici ve boğucu uç parçaları hariç) işçilik ve üretim hatalarına karşı (Motor ve Konteynır ürünleri) 2 (iki) yıl süre ile garanti altındadır.

Garanti kapsamı içinde yapılan işlemler için işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli veya başka bir ad altında hiçbir ücret talep edilmeyecektir.

Garanti süresi içinde yapılacak onarımlarda geçen süre garanti süresine ilave edilir. Tamir süresi en fazla yirmi gündür. Arızanın giderilmesi konusunda uygulanacak teknik yöntemlerin tespiti ile değiştirilecek parçaların saptanması tamamen firmamıza aittir. Arızanın giderilmesi yalnızca fabrikada yapılabilir. Müşterimizin buna onayı şarttır.

Teslim tarihinden itibaren, garanti süresi içinde kalmak kaydıyla bir yıl içinde, aynı arızayı ikiden fazla tekrarlaması veya farklı arızaların dörtten fazla ortaya çıkması sonucu, üründen yararlanamamanın süreklilik kazanması veya tamir için gereken azami sürenin aşılması ve arızanın tamirle giderilmesinin mümkün bulunmadığının belirlenmesi durumunda, ürün yenisi ile ücretsiz olarak değiştirilecektir.

Ürünün katalog değerlerinde bildirilen ölçü ve kapasite gibi teknik kriterlere aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

Müşterinin dikkat etmesi gereken hususlar

AYGÜN tarafından verilen bu garanti, ürünlerin katalogda belirtilen amaçlar dışında kullanılmasından doğacak arızaların giderilmesini kapsamadığı gibi, aşağıdaki durumlarda garanti dışındadır.

1- Kullanma hataları, ameliyat usulü ve aletin görev amaçlarına aykırı kullanılmasından meydana gelen hasar ve arızalar

2- Tüketiciye teslimden sonraki yükleme boşaltma ve taşıma sırasında oluşan hasar ve arızalar.

3- Tüketiciye teslimden sonraki dış etkenlerden (vurulma, çarpma, düşürülme, kırılma v.s.) meydana gelecek hasar ve arızalar.

4- Sterilizasyon ve temizlik hatalarından kaynaklanan arızalar.

5- AYGÜN' ün yetkili personeli haricinde kişilerce yapılan müdahalelerden kaynaklanan sorunlar.